การให้บริการโทรศัพท์
  การขอเปิดปิดเปลี่ยนแปลงบริการโทรศัพท์
  การเปิดใช้งานโทรศัพท์ที่พักอ.24
  การแจ้งเหตุเสีย
  วิธีการชำระเงิน
  อัตราค่าบริการโทรศัพท์
  คู่มือการใช้งานโทรศัพท์
  โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขต
  ค้นหารายนามผู้ใช้โทรศัพท์
  บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ที่พักบุคลากร
  วงจรเชื่อมต่อเครือข่ายระบบโทรศัพท์

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบขอใช้โทรศัพท์ส่วนตัว
แบบขอเปลี่ยนแปลงยกเลิกโทรศัพท์

ใบแจ้งซ่อมโทรศัพท์

เว็บไซต์ผู้ให้บริการโทรศัพท์

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

  บริการลูกค้า โทร 2113
 

ส่งเมลหา พฐ.

  กลับหน้าแรก
 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสู

 
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ร่วมกับผู้ให้บริการภายนอก จำนวน 3 ราย ได้แก่ บมจ.ทีโอที บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ และ บมจ. กสท โทรคมนาคม เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) บริเวณที่พักบุคลากร ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ในที่พักบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ยกเว้นที่พักบุคลากรคณะแพทยศาสตร์บริเวณโรงพยาบาล)
 
การจัดพื้นที่ให้บริการ
ตู้ชุมสายอาคาร 9 ให้บริการที่พักบุคลากรอาคาร 9
ตู้ชุมสายอาคาร 13 ให้บริการที่พักบุคลากรอาคาร 1 - 14 (ยกเว้นอาคาร 9), บ้านพักผู้เชี่ยวชาญ
   และบ้านพักในหมู่บ้านใหม่
ตู้ชุมสายอาคาร 15 ให้บริการที่พักบุคลากรอาคาร 15 - 23 และบ้านพักในหมู่บ้านเก่า
 
การขอใช้ ติดตั้ง แจ้งซ่อม ชำระเงิน
ไม่จำเป็นต้องขอใช้บริการโทรศัพท์ภายในของมหาวิทยาลัย
และได้รับสิทธิส่วนลด 30 บาทจากค่าบริการรายเดือน (ก่อนรวม VAT 7%)
 
ท่านสามารถติดต่อขอใช้บริการได้โดยตรงกับทางผู้ให้บริการ ดังนี้
บมจ. ทีโอที (TOT)
  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.tot.co.th หรือติดต่อศูนย์บริการทีโอที หรือ Call  Center โทร 1100
บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (3BB)
  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.3bb.co.th หรือติดต่อศูนย์บริการอาเชี่ยนเทรด เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:30 – 18:30 น. โทร 0 7480 0030-1 หรือ Call Center โทร 1530
บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT)
  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://hatyai.south.cattelecom.com หรือติดต่อสำนักงานบริการลูกค้า กสท หาดใหญ่ (ใกล้แบงค์ชาติ) ในวันทำการปกติ โทร 0 7423 1080 ต่อ 1 4217 หรือที่ CAT Shop ชั้น 1 ศูนย์การค้าไดอาน่าหาดใหญ่ (ใกล้ซีเอ็ดบุ๊ค) ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 10.30 - 20.30 น. โทร 08 6470 1004
 
 
 

 

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0 7428 2113      โทรสาร : 0 7428 2111      e-mail : cc-noc@psu.ac.th
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.